Co je MAP

Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice

Jedná se o název projektu, který se primárně zaměřuje na vzdělávání. Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko.  Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. Současnému projektu – MAP pro ORP Hořice III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023091, který začal svou realizaci v listopadu 2022 předcházel čtyřletý projekt MAP II (11/2018 -10/2022) a projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech –  MAP I (2/2016 – 12/2017).

Realizátorem projektů MAP je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích. Projekt je financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Co je MAP III

Chceme zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ podpořením spolupráce všech aktérů ve vzdělávání spolu se začleněním dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Společně chceme pozitivně ovlivnit úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb.

Projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice II byl zaměřen na aktivní práci v pracovních skupinách, jejichž členy byli nadšení učitelé a odborníci na témata jako je čtenářská a matematická gramotnost nebo rovné příležitosti ke vzdělávání. Tyto skupiny pokračují i v projektu MAP III.

Obsahem práce pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji předmětné gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je plánování takových aktivit, do kterých je možné začlenit i oblast digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

Pracovní skupina rovných příležitostí vede odborné diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Zároveň bude pracovat na možných řešení přechodů ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, ZŠ/SŠ (popř. víceletá gymnázia).

Jsme realizátory projektu, který chce systematickou podporou spolupráce aktérů v území napomáhat jejich vzájemnému propojování. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se na výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Realizátorem projektu MAP III je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích. Projekt je financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 

Dokumenty ke stažení MAP III

Zápis ŘV 22.6.2023

Zápis ŘV 23.1.2023

Jednací řád ŘV 23.1.2023

Statut ŘV 23.1.2023

 

V rámci projektu MAP II bylo zrealizováno nespočet zajímavých témat přednášek a seminářů pro osvětu veřejnosti, pedagogů a vedení škol. Byla navázána vzájemná spolupráce škol, a to i se středními, které mají co nabídnout. Byly hledány cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměřili jsme se i na vzájemné učení a výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Dokumenty ke stažení MAP II

Jednací řád 4.2.2019

Statut ŘV 2019 4.2.2019

Zápis z jednání řídícího výboru 4. 2. 2019

Projektovy zamer_formular

Zápis z jednání řídícího výboru 11.11.2019

Zápis ŘV per rollam 18.12.19/dodatek k zápisu ŘV z 11. 11. 2019

Vyzva_MRR_vyhlaseni 31. 3. 2020

Zápis ŘV 21.5.20 per rollam

Zápis z jednání řídícího výboru 11. 6. 2020

Zápis z jednání řídícího výboru 23.9.2020MAP_Analyticka cast_ver 2.0_23-9-2020_podepsano

Zápis z jednání řídícího výboru 4.12.2020MAP_strategická část_ver 2.0_4-12-2020_podepsano

Zápis z jednání řídícího výboru 24.2.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 24.6.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 29.11.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 14.1.2022

Zápis z jednání řídícího výboru 8.4.2022

Zápis_z_jednání_řídícího_výboru_6.6.2022

Zápis ŘV 16.9.2022 per rollam

Zápis z jednání řídícího výboru 24.10.2022

 

Dokumenty MAP

2020

Analytická část dokumentu MAP: MAP_analyticka cast

Přílohy analytické části dokumentu MAP:

Příloha 1_Řízení procesu MAP_final

Příloha 2_Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů_final

Příloha 3_SWOT_3_analýza_final

Příloha 4_Analýza problémů, příčin, návrhy řešení_final

Příloha 5_ Analýza zainteresovaných stran, Analýza rizik

Příloha 6_Dohoda o prioritách

Vize rozvoje vzdělávání v ORP Hořice do roku 2023 – SR_Vize

Priority rozvoje vzdělávání, cíle a opatření do roku 2023 – SR_priority, cíle, opatření

Strategická část dokumentu MAP

Roční akční plán 2020

2021

Roční akční plán 2021

2022

Analytická část dokumentu MAP: MAP_analyticka cast

Přílohy analytické části dokumentu MAP:

Příloha 1_Řízení procesu MAP_final

Příloha 2_Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů_final

Příloha 3_SWOT_3_analýza_final

Příloha 4_Analýza problémů, příčin, návrhy řešení_final

Příloha 5_ Analýza zainteresovaných stran, Analýza rizik

Příloha 6_Dohoda o prioritách

Příloha 7 Komunikační plán a konzultační proces

Strategická část dokumentu MAP

Roční akční plán 2022

2023

Akční plán 2023

 

Zpravodaj

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj_2021_jaro

Zpravodaj_2021_podzim_krouzky_Horice

Elektronicky_casopis 1_2022

Elektronicky_casopis_krouzky_2022-2023

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
28
29
30
31
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Nuda? ...neznáme!!! - přehlídka zájmových kroužků
04. 09. 2023    
14:00 - 17:00
VSTUP VOLNÝ!
Events on 04. 09. 2023