Řídící výbor schválil VIZI, PRIORITY, CÍLE a OPATŘENÍ do roku 2023!

Aktualizovaná analytická část dokumentu MAP se šesti přílohami, VIZE, PRIORITY, CÍLE a OPATŘENÍ rozvoje vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hořice – schváleno!

Realizační tým ve spolupráci s pracovními skupinami MAP pracuje od začátku roku na aktualizaci strategického dokumentu MAP, a nově tak formuluje budoucí stav, kterého chtějí aktéři na území ORP Hořice do roku 2023 dosáhnout. Jednotlivé fáze tvorby strategie směřování MAP Hořice jsou projednávány a tvořeny v pracovních skupinách MAP, poskytnuté k připomínkování široké veřejnosti, schvalovány v Řídícím výboru MAP a následně je o nich dle komunikačního plánu informována široká veřejnost. Vize a priority rozvoje vzdělávání do roku 2023 rozpracované do cílů a opatření jsou východiskem pro další tvorbu aktivit v ročním akčním plánu vzdělávání na rok 2021. Podoba všech těchto dokumentů byla schválena jak v pracovních skupinách, tak v Řídícím výboru MAP Hořice. Řídící výbor hlasoval elektronicky (per rollam) 23.9.2020.

Finální verze všech dokumentů:

Analytická část dokumentu MAP: MAP_analyticka cast

Přílohy analytické části dokumentu MAP:

Příloha 1_Řízení procesu MAP_final

Příloha 2_Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů_final

Příloha 3_SWOT_3_analýza_final

Příloha 4_Analýza problémů, příčin, návrhy řešení_final

Příloha 5_ Analýza zainteresovaných stran, Analýza rizik

Příloha 6_Dohoda o prioritách

Vize rozvoje vzdělávání v ORP Hořice do roku 2023 – SR_Vize

Priority rozvoje vzdělávání, cíle a opatření do roku 2023 – SR_priority, cíle, opatření

Akce a události
<< Říj 2021 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Další články