Tvorba strategického plánu rozvoje školy

Začátkem října jsme zorganizovali praktický seminář pro ředitele a ředitelky základních a mateřských škol z území ORP Hořice na tvorbu strategického plánu rozvoje školy. Akce proběhla pod taktovkou Mgr. Františka Eliáše, ředitele Základní školy Bory, který se o tuto problematiku zajímá již řadu let. Přítomným účastnicím přinesl na ukázku i strategický plán školy, kterou řídí.

Po krátkém představení sebe a své školy, seznámil lektor přítomné s jednotlivými částmi strategického plánu rozvoje školy: Analýzou, Misí, Vizí, Prioritami, Akčním plánem, Evaluacemi a Aktualizacemi.

Při zpracování SWOT analýzy si účastnice prakticky vyzkoušely vymyslet silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby „základní nebo mateřské školy“, a to v obecné rovině. Ve skupinkách dále své nápady doplňovaly a upravovaly, a také vybíraly nejpodstatnější z návrhů. Během tvorby lektor přítomným sdělovat spoustu užitečných rad a návodů. Zdůraznil, že je vhodné do procesu tvorby strategie zapojit i pedagogy a zaměstnance školy, při zpracování plánu ve své škole přizval i žáky. Doporučil oslovit i externího facilitátora, který svým nezaujatým pohledem přinese do zpracování nové nápady.

Dále účastnice ve skupinkách vymýšlely misi a vizi ideální základní a mateřské školy, opět bez konkrétního popisu své školy.  Nejprve hledaly klíčová slova a věty, samotná formulace mise i vize pak již byla snadná.

V další části semináře, která se týkala oblasti stanovování strategických cílů, se účastnice opět rozdělily do skupinek a prakticky zpracovaly jednotlivé priority a činnosti vedoucí k vizi – ideální školy. Zamýšlely se nad jednotlivými aktivitami v Akčním plánu. Účastnice vzájemně spolupracovaly a doplňovaly jednotlivé nápady.

Celodenní seminář se nesl v ryze praktickém duchu, aby všichni zúčastnění získali metodiku na tvorbu strategického plánu své školy. Seminář se velmi zdařil, účastnice odcházely spokojené a plné nápadů. Věříme, že v příštích letech vznikne velký počet nových strategických dokumentů škol v ORP Hořice, jejichž plněním dojde ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání na Hořicku.

Akce a události
<< Led 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Další články

PF 2022

Přejeme Vám poklidné svátky a do nového roku pevné zdraví, životní nadhled a souznění s Vašimi blízkými.

číst více