Projekt MAP III zahájen!

V letošním roce se nám podařilo obhájit už třetí pokračování projektu MAP, který jsme započali právě dnes – 1. listopadu 2022.

Zasvěcení vědí, že je to projekt financovaný MŠMT a EU a je zaměřen na podporu vzdělávání v ORP Hořice. Jeho cílovou věkovou skupinou jsou školní děti a žáci věku 3 – 15 let, vedení škol i pedagogičtí pracovníci. Tedy MŠ a ZŠ. Řečeno statistickými údaji, jedná se o celkem 21 škol včetně ZUŠ, které navštěvuje přes 600 dětí v MŠ a více než 1700 žáků v ZŠ.

Právě ukončený MAP II během čtyřletého období spolupracoval se všemi školami v území, přinášel aktivity, které propojovaly školy s dalšími neziskovými organizacemi (DDM, Junák, knihovny, Nízkoprahové centrum pro děti mládež – PoHoDa, volnočasové organizace atd.), přinášel osvětu pro nejen rodičovskou veřejnost a odbornou pedagogickou základnu v Hořicích. MAP II působil v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání a i dalšími aktivitami podporoval vzdělávání na Hořicku.

Po velmi intenzivní a aktivitami nabitém projektu MAP II přichází návazný projekt MAP III. Ten má za úkol během třináctiměsíčního působení připravit aktualizovanou strategii území, tj. definovat oblasti, ve kterých by mohl v dalším období pomáhat území se vzděláváním. Pracovní skupiny, které jsou významnou organizační složkou projektu a jejichž členskou základnu tvoří z velké části pedagogové místních škol, v průběhu roku 2023 navrhnou aktivity, které bude možné efektivně realizovat v plánovaném návazném projektu MAP, tentokrát s pořadovým číslem IV.

Takže zdánlivá odmlka a určité stažení se z veřejného prostoru neznamená, že projekt MAP nepracuje. Naopak. Svou energii zaměří na přípravu efektivní realizace nových a zajímavých akcí.

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III, reg. číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023091

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
30
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Tisková konference a křest nové regionální učebnice Podchlumí
26. 09. 2022    
16:00 - 17:00
Srdečně zveme na křest publikace „PODCHLUMÍ regionální učebnice nejen pro základní školy“ jež vznikla z projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009095) [...]
Setkání s logopedkou Šárkou Jankovskou
29. 09. 2022    
15:30 - 17:00
Témata: včasné odhalení poruch řeči představení logopedické brožury pro rodiče - Na slovíčko s opičkou Zveme všechny rodiče malých dětí i pedagogy na společné setkání [...]
(NE)BEZPEČNÁ SÍŤ - Jak chránit sebe a své děti v kyberprostoru?
05. 10. 2022    
16:30 - 18:30
Přednáška pro rodiče i pedagogy Lektorka: Soňa Jančurová (Czechitas Hradec Králové - nezisková organizace, která otevírá svět IT ženám i dětem.) https://www.czechitas.cz/ Základní body setkání: [...]
Events on 29. 09. 2022

Další články

Jabloně do škol

Když jsme přemýšleli, čím uzavřít náš projekt MAP pro ORP Hořice II, padla volba na darování jabloní do všech škol jako

číst více