VÝCHOVA KE CTNOSTEM

Celodenní akreditovaný seminář Výchova ke ctnostem se po dvou termínových přesunech uskutečnil v pátek 1. července – v první prázdninový den. Zázemí pro seznámení s kartami ctností a možnostmi, jak s nimi pracovat, poskytla MŠ Na Daliborce v Hořicích, díky čemuž jsme měli k dispozici různé prostory pro celodenní pestré aktivity. „Hlavní stan“ jsme rozložili v jídelně, dopoledne jsme strávili na školní zahradě a před odpolední bouřkou jsme se skryli v jedné z tříd, jejíž vybavení skvěle posloužilo pro divadelní a hudební ztvárnění jednoho z úkolů.

Seminář byl určen primárně pro pedagogy z MŠ a 1. stupně ZŠ a vedl jej zkušený lektor Kamil Gavenda, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, který se mimo jiné intenzivně věnuje spoluvytváření a realizaci preventivních programů (www.vychovakectnostem.cz, www.prvnilinie.org). V této souvislosti jej oslovili právě karty ctností a principy zážitkové pedagogiky, které se osvědčily jako úžasný a fungující nástroj nejen pro prevenci nežádoucích projevů chování, ale také pro stmelování kolektivů, budování příznivého klimatu třídy a v neposlední řadě pro rozvoj vnitřních kvalit jednotlivců, které mají pozitivní vliv na nás samé i svět kolem nás. Původně byla sada 35-ti karet ctností určena pro práci s dětmi od 3 do 11 let, v současné době se však jejich využití rozšiřuje i na 2. stupeň ZŠ a dokonce SŠ. Autoři celého projektu Výchova ke ctnostem postupně rozšířili sadu karet o metodickou příručku, samolepky, magnetky a nedávno i o písně ke kartám ctností, které jsou volně ke stažení na https://vychovakectnostem.cz/co-nabizime/pisnicky-ctnosti/.

Celý seminář byl veden velmi prakticky. Účastnice na vlastní kůži vyzkoušely řadu aktivit, po kterých následovala reflexe a sdílení prožitého za pomoci karet, které nejlépe vystihovaly jejich pocity při hře a ze hry. Nakonec se činnosti rozebraly i metodicky (jaký cíl aktivita sledovala, jak lze aktivitu obměnit pro různé věkové kategorie, jak pracovat s neúspěchem, když se úkol nepodaří splnit v daném časovém limitu, jak si stanovit cíle, co pozorovat atd.). Smyslem všech aktivit je rozvíjet u dětí nenápadně prostřednictvím hry různé ctnosti – spolupráci, sounáležitost, ohleduplnost, kreativitu, ochotu podpořit, umění naslouchat, ale také hrdost či radost z dosaženého úspěchu, schopnost ustát neúspěch či trpělivost, vytrvalost atd.

Přestože se tento seminář konal první prázdninový den a nebyli jsme si jistí, jestli se kurz v tomto termínu naplní, nebyl pravděpodobně díky dobrým referencím s účastí problém a maximální kapacita 12 osob byla plně využita. Praktické pojetí celého semináře a bohaté zkušenosti lektora, jenž dokázal zaktivizovat po právu unavené pedagogy na konci školního roku, předčily naše očekávání a zcela splnily náš cíl zprostředkovat učitelům ukázky hravé etické výchovy a zážitkové pedagogiky.

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
30
1
2
Tisková konference k vydání logopedické brožury
31. 08. 2022    
9:00 - 11:00
Na slovíčko s opičkou je název metodické příručky, která provede rodiče malých dětí jednotlivými fázemi vývoje dětské řeči, možnými poruchami a také poskytne návody na [...]
Přehlídka volnočasových organizací - zábavné odpoledne v parku
01. 09. 2022    
14:00 - 17:00
6. ročník přehlídky volnočasových organizací na Hořicku s názvem Nuda? ... neznáme!!! proběhne už tradičně 1. září od 14. hod. v hořických Smetanových sadech. Těšit [...]
Piškvorky - oblastní turnaj
16. 09. 2022    
9:00 - 13:00
Oblastní turnaj ve hře piškvorky pro pětičlenné týmy ze základních škol a studenty nižšího stupně osmiletého gymnázia (v ORP Hořice). bude se hrát na odvety, [...]
ÚDiF - Úžasné divadlo fyziky
19. 09. 2022 - 22. 09. 2022    
0:00
Pouze pro nahlášené školy! Zábavná fyzikální vystoupení, která doplňují výuku a motivují žáky k zájmu o fyziku a fyzikální jevy.  Představení nemají jen pobavit. Jde [...]
Tisková konference a křest nové regionální učebnice Podchlumí
26. 09. 2022    
16:00 - 17:00
Srdečně zveme na křest publikace „PODCHLUMÍ regionální učebnice nejen pro základní školy“ jež vznikla z projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009095) [...]
Setkání s logopedkou Šárkou Jankovskou
29. 09. 2022    
15:30 - 17:00
Témata: včasné odhalení poruch řeči představení logopedické brožury pro rodiče - Na slovíčko s opičkou Zveme všechny rodiče malých dětí i pedagogy na společné setkání [...]
Events on 31. 08. 2022
Events on 16. 09. 2022
Piškvorky - oblastní turnaj
16 Zář 22
#_TOWN
Events on 19. 09. 2022
Events on 29. 09. 2022

Další články