VÝCHOVA KE CTNOSTEM

Celodenní akreditovaný seminář Výchova ke ctnostem se po dvou termínových přesunech uskutečnil v pátek 1. července – v první prázdninový den. Zázemí pro seznámení s kartami ctností a možnostmi, jak s nimi pracovat, poskytla MŠ Na Daliborce v Hořicích, díky čemuž jsme měli k dispozici různé prostory pro celodenní pestré aktivity. „Hlavní stan“ jsme rozložili v jídelně, dopoledne jsme strávili na školní zahradě a před odpolední bouřkou jsme se skryli v jedné z tříd, jejíž vybavení skvěle posloužilo pro divadelní a hudební ztvárnění jednoho z úkolů.

Seminář byl určen primárně pro pedagogy z MŠ a 1. stupně ZŠ a vedl jej zkušený lektor Kamil Gavenda, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, který se mimo jiné intenzivně věnuje spoluvytváření a realizaci preventivních programů (www.vychovakectnostem.cz, www.prvnilinie.org). V této souvislosti jej oslovili právě karty ctností a principy zážitkové pedagogiky, které se osvědčily jako úžasný a fungující nástroj nejen pro prevenci nežádoucích projevů chování, ale také pro stmelování kolektivů, budování příznivého klimatu třídy a v neposlední řadě pro rozvoj vnitřních kvalit jednotlivců, které mají pozitivní vliv na nás samé i svět kolem nás. Původně byla sada 35-ti karet ctností určena pro práci s dětmi od 3 do 11 let, v současné době se však jejich využití rozšiřuje i na 2. stupeň ZŠ a dokonce SŠ. Autoři celého projektu Výchova ke ctnostem postupně rozšířili sadu karet o metodickou příručku, samolepky, magnetky a nedávno i o písně ke kartám ctností, které jsou volně ke stažení na https://vychovakectnostem.cz/co-nabizime/pisnicky-ctnosti/.

Celý seminář byl veden velmi prakticky. Účastnice na vlastní kůži vyzkoušely řadu aktivit, po kterých následovala reflexe a sdílení prožitého za pomoci karet, které nejlépe vystihovaly jejich pocity při hře a ze hry. Nakonec se činnosti rozebraly i metodicky (jaký cíl aktivita sledovala, jak lze aktivitu obměnit pro různé věkové kategorie, jak pracovat s neúspěchem, když se úkol nepodaří splnit v daném časovém limitu, jak si stanovit cíle, co pozorovat atd.). Smyslem všech aktivit je rozvíjet u dětí nenápadně prostřednictvím hry různé ctnosti – spolupráci, sounáležitost, ohleduplnost, kreativitu, ochotu podpořit, umění naslouchat, ale také hrdost či radost z dosaženého úspěchu, schopnost ustát neúspěch či trpělivost, vytrvalost atd.

Přestože se tento seminář konal první prázdninový den a nebyli jsme si jistí, jestli se kurz v tomto termínu naplní, nebyl pravděpodobně díky dobrým referencím s účastí problém a maximální kapacita 12 osob byla plně využita. Praktické pojetí celého semináře a bohaté zkušenosti lektora, jenž dokázal zaktivizovat po právu unavené pedagogy na konci školního roku, předčily naše očekávání a zcela splnily náš cíl zprostředkovat učitelům ukázky hravé etické výchovy a zážitkové pedagogiky.

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Další články

Komunikace s rodiči

“Jak důstojně a profesionálně zvládnout i krizovou či afektovanou situaci v komunikaci s rodiči?” “Jak předcházet zbytečným nedorozuměním a jakou roli

číst více