ŠKOLNÍ ZRALOST – kritéria posuzování způsobilosti pro nástup dětí do školy

Neučme dítě číst a psát, pomozme mu usnadnit nástup do školy.

Pod výše uvedené motto by se dala shrnout veškerá doporučení Mgr. Lenky Bínové, speciální pedagožky z PPP Brno-venkov, která minulý týden prostřednictvím online setkání velmi poutavě poučila rodiče předškoláků o jednotlivých kritériích, jež by mělo splňovat školsky zralé dítě. My vám níže s jejím laskavým souhlasem poskytujeme souhrnný přehled základních oblastí, které se v rámci určování školní zralosti dětí posuzují. Doufáme, že se uvedený přehled stane pomocným vodítkem při rozhodování o způsobilosti Vašeho dítěte pro nástup do školy.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze, mělo by vědomě ovládat své tělo (např. používá správně příbor, umí se vysmrkat, uklidí po sobě pomůcky, zapne a rozepne zip i malé knoflíky).
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování (např. zvládá odloučení od rodičů, umí vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas, dovede odložit své přání).
  3. Dítě by mělo mít přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti (např. mluví ve větách, rozumí většině slov, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, používá neverbální komunikaci-gesta, mimiku).
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci (např. zvládá činnosti s drobnými předměty-navlékání korálek, drží správně tužku, obkresluje, vybarvuje, umí napodobit základní geometrické obrazce).
  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy (např. rozlišuje barvy, tvary, velikost, zvuky, najde rozdíly na dvou obrázcích, nachází společné a rozdílné znaky).
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v základních matematických pojmech (např. ukazuje na prstech či předmětech počet, spočítá počet prvků min. do pěti, porovnává skupiny málopočetných souborů, pozná geometrické tvary, třídí předměty podle daného kritéria, řeší hádanky, rozumí pojmům označujících velikost).
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a vědomě se učit (např. soustředí pozornost na činnosti po dobu 10-15 min, pamatuje si, co prožilo, přijme úkol či povinnost, dokáže vyvinout úsilí, neodbíhat od zadané činnosti).
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině (např. pozdraví, poděkuje, omluví se, má kamarády, ve hře je partnerem, zapojí se do práce ve skupině, je schopno brát ohled na druhé, pomoci slabšímu).
  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost (např. vytváří, modeluje, kreslí, zpívá jednoduché písně, vytleská rytmus, zajímá se o knihy, dokáže pozorně poslouchat a sledovat představení, komentovat zážitky, hraje hry na rodinu, cestování atd.).
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě (např. vyzná se doma i ve školce, orientuje se v blízkém okolí bydliště, dokáže vyřídit vzkaz, ví, jak se má chovat v různých prostředích, rozlišuje různá povolání, pohlaví, chová se bezpečně na ulici).
Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
31
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Malá digitální univerzita - školení DIGI BEZ DIGI
04. 06. 2024    
16:00 - 18:00
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice IV proběhne školení pro pedagogy mateřských škol na téma DIGI BEZ DIGI. termín: 4.6.2024 od [...]
Komunikace s rodiči
05. 06. 2024    
9:00 - 14:30
Přijměte pozvání na seminář vedený psychologem a psychoterapeutem PhDr. Davidem Čápem, Ph.D. na téma Komunikace s rodiči, který proběhne 5.6.2024 od 9:00 do 14:30 v Hořicích. Místo [...]
Events on 30. 05. 2024
Events on 04. 06. 2024
Events on 05. 06. 2024
Komunikace s rodiči
5 Čvn 24
#_TOWN

Další články

Komunikace s rodiči

“Jak důstojně a profesionálně zvládnout i krizovou či afektovanou situaci v komunikaci s rodiči?” “Jak předcházet zbytečným nedorozuměním a jakou roli

číst více