VIZE, PRIORITY A CÍLE DO ROKU 2023 – K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ do 31.8.2020

NÁVRH KE STAŽENÍ A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZDE

 

Připomínky je možné zasílat na e-mail: map@podchlumi.cz do 31.8. 2020

Cílem Strategického rámce je především zajistit následnou korekci akčního plánu a konkrétních aktivit, tak, aby nedocházelo k odchýlení od hlavních priorit strategie. Strategie slouží jako referenční rámec akčního plánu (vč. aktivit), jejím úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.  V této fázi ještě nejsou určovány konkrétní dílčí kroky/aktivity, ale pouze jejich „rámec“.

 

Popis zpracování aktualizace STRATEGICKÉ ČÁSTI DOKUMENTU MAP II: Od začátku roku 2020 realizační tým pracoval na aktualizaci analytické části MAP Hořice. Cílem bylo zjistit, zda se aktuální stav v území ORP Hořice nezměnil a zda stávající PRIORITY, CÍLE a VIZE odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám území a naplňují tak Strategii vzdělávání území SO ORP Hořice.

Na jaře a v létě pracoval RT společně s členy pracovních skupin na revizi SWOT analýz klíčových témat MAP II ORP Hořice. Tyto SWOT byly nejprve zrevidovány realizačním týmem z důvodu změn situace v tématech, které jsou v území MAP Hořice aktuální a také z důvodu důrazu na zjišťování příčin problémů a potřeb – byla tedy doplněna o aktuální témata vč. jejich návrhu SWOT analýzy. Členové PS následně na schůzkách projednávaly a upravovaly tuto SWOT analýzu. Tato SWOT analýza byla podkladem pro aktualizaci Analýzy hlavních problémů k řešení v oblasti vzdělávání v ORP Hořice, popis jejich příčin a návrhů řešení. To vše bylo podkladem pro práci pracovních skupin – aktualizaci návrhu opatření a cílů k jednotlivým prioritám do strategického rámce MAP.

 

AKTUALIZACE LOKÁLNÍ VIZE VZDĚLÁVÁNÍ:

Lokální vize vzdělávání je jedním z bodů strategického rámce MAP do roku 2023, jedná se o sdílenou představu všech aktérů v území ORP Hořice, která byla vytvořena na základě výstupů ze zpracovávané analytické části MAP a dalších jednání v území. Členové RT a PS projektu MAP ORP Hořice II na základě projednání zjištěných aktuálních výstupů analytické části MAP, rozhodli, že VIZI DO ROKU 2023 je třeba aktualizovat.

Návrh na aktualizaci vize i strategického rámce byl projednán se členy pracovních skupin čtenářská a matematická gramotnost, financování, rovné příležitosti na setkání dne 6.8.2020.

 

AKTUALIZACE A REVIZE PRIORIT A CÍLŮ ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP CÍLŮ

S úpravou vize členové PS diskutovali také o prioritách rozvoje vzdělávání a nad cíli, které je budou naplňovat (na základě nich pak budou tvořeny aktivity v každoročním akčním plánu vzdělávání). Jelikož měli k dispozici strategický rámec z projektu MAP I, revidovali na základě zpracovaných analýz i celý strategický rámec, tedy cíle a opatření MAP. U prioritních problémů v území prověřovali vazbu na existující strategie na národní, krajské i místní úrovni. Na Výsledné podobě se shodli.

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Přehlídka volnočasových organizací - zábavné odpoledne v parku
01. 09. 2022    
14:00 - 17:00
6. ročník přehlídky volnočasových organizací na Hořicku s názvem Nuda? ... neznáme!!! proběhne už tradičně 1. září od 14. hod. v hořických Smetanových sadech.

Další články

VÝCHOVA KE CTNOSTEM

Celodenní akreditovaný seminář Výchova ke ctnostem se po dvou termínových přesunech uskutečnil v pátek 1. července – v první prázdninový den. Zázemí pro

číst více

HOP SEM, HOP TAM

DOBROVODSKÁ ZÁBAVNÁ  STEZKA Chcete vzít děti na výlet do přírody? Máte rádi hádanky, luštění a různé kódy? Pak právě pro Vás

číst více