Projekt MAP III zahájen!

V letošním roce se nám podařilo obhájit už třetí pokračování projektu MAP, který jsme započali právě dnes – 1. listopadu 2022.

Zasvěcení vědí, že je to projekt financovaný MŠMT a EU a je zaměřen na podporu vzdělávání v ORP Hořice. Jeho cílovou věkovou skupinou jsou školní děti a žáci věku 3 – 15 let, vedení škol i pedagogičtí pracovníci. Tedy MŠ a ZŠ. Řečeno statistickými údaji, jedná se o celkem 21 škol včetně ZUŠ, které navštěvuje přes 600 dětí v MŠ a více než 1700 žáků v ZŠ.

Právě ukončený MAP II během čtyřletého období spolupracoval se všemi školami v území, přinášel aktivity, které propojovaly školy s dalšími neziskovými organizacemi (DDM, Junák, knihovny, Nízkoprahové centrum pro děti mládež – PoHoDa, volnočasové organizace atd.), přinášel osvětu pro nejen rodičovskou veřejnost a odbornou pedagogickou základnu v Hořicích. MAP II působil v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání a i dalšími aktivitami podporoval vzdělávání na Hořicku.

Po velmi intenzivní a aktivitami nabitém projektu MAP II přichází návazný projekt MAP III. Ten má za úkol během třináctiměsíčního působení připravit aktualizovanou strategii území, tj. definovat oblasti, ve kterých by mohl v dalším období pomáhat území se vzděláváním. Pracovní skupiny, které jsou významnou organizační složkou projektu a jejichž členskou základnu tvoří z velké části pedagogové místních škol, v průběhu roku 2023 navrhnou aktivity, které bude možné efektivně realizovat v plánovaném návazném projektu MAP, tentokrát s pořadovým číslem IV.

Takže zdánlivá odmlka a určité stažení se z veřejného prostoru neznamená, že projekt MAP nepracuje. Naopak. Svou energii zaměří na přípravu efektivní realizace nových a zajímavých akcí.

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III, reg. číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023091

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Další články

Komunikace s rodiči

“Jak důstojně a profesionálně zvládnout i krizovou či afektovanou situaci v komunikaci s rodiči?” “Jak předcházet zbytečným nedorozuměním a jakou roli

číst více