Malá digitální univerzita zavítala do Podchlumí

V úterý 4. 6. 2024 se uskutečnilo v Mateřské škole Husova v Hořicích školení pedagogů MŠ na téma Digi bez digi, kterou zajišťuje Malá digitální univerzita. Navázalo se tak na aktivitu z MAP II, ve kterém probíhaly projektové dny z MDU a MTU cílené přímo pro děti a žáky. Nyní budou lektorkami dětí přímo jejich „paní učitelky“.

Školení bylo rozděleno na úvodní „okénko“ s tématem Prevence. Zde lektorka představila, jak přiblížit dětem pojmy internet, síť, co všechno můžeme připojit k internetu/síti, co můžeme hledat a sdílet na internetu. Dále se věnovala rizikům a nástrahám, se kterými se tam děti mohou setkat a jak se mají zachovat (vše si ověřovat a než budeme chtít něco někomu poslat, dobře zvážit, zda to někomu neublíží). Vše bylo koncipováno na názorných příkladech, kdy se pedagogové převtělili do pětiletých dětí.

Lektorka poté navázala hlavním tématem setkání, a to rozvojem logického a informatického myšlení. Seznámila přítomné s čtvercovou pochozí sítí a jejím možným využitím – obrázkové sudoku, osová souměrnost a s tím související trénink odhadu a vzdáleností. Připomněla práci s chybou, když se dětem něco nepovede, je tu prostor k dalšímu učení a poučení se z chyb. Nedílnou součástí při řešení logických úloh je práce s informacemi a jejich třídění (podpora rozvoje strukturovaného myšlení). Doporučila osvědčený postup práce – děti začnou svou práci těmi kroky, kde nemohou udělat chybu. Každou ze zmíněných aktivit si paní učitelky vyzkoušely, prožily a navnímaly tak, aby jejich děti zažily úspěch a chtěly ve svém poznávání pokračovat. Lektorka upozornila na nutnost dodržování časového harmonogramu – jak rychle postupovat k dalším úlohám, popř. náročnějším variantám. Poslední částí bylo „hraní her“ – jak přiblížit téma programování dětem tak, aby ho pochopily a chtěly ho rozvíjet. S tím souvisí definice pojmů jako je  souřadnice a „povely“ krok, vlevo, vpravo, seber, apod.

Na závěr lektorka seznámila přítomné s výukovým balíčkem, který proškolené pedagožky obdržely k využití ve svých domovských školách.

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Další články

Komunikace s rodiči

“Jak důstojně a profesionálně zvládnout i krizovou či afektovanou situaci v komunikaci s rodiči?” “Jak předcházet zbytečným nedorozuměním a jakou roli

číst více