EDUBUS – návštěva mobilní polytechnické laboratoře v 5-ti školách regionu

Ve čtvrtém zářijovém týdnu jsme do našeho regionu pozvali Edubus – pojízdnou laboratoř, aby v pěti dnech zakotvil u pěti škol a v každé uskutečnil tři výukové programy pro žáky 2. stupně a jeden pro pedagogy přírodovědných oborů. Programy vybírali učitelé z bohaté nabídky témat doplňujících učivo fyziky, chemie a informatiky (programování, robotiky). Cílem celé akce bylo popularizovat mezi žáky polytechnické obory pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí a zprostředkovat pedagogům nejnovější výukové pomůcky, metody a poznatky v oboru.

Z přehledu zvolených programů vyplynulo, že největší zájem měly školy o témata robotiky a programování, v rámci kterých pracovali se stavebnicemi Lego SPIKE a Lego WeDo. Tři vybrané programy doplňovaly učivo fyziky o elektrické energii (práce se stavebnicemi Boffin a SAM Labs) a tři zvolené programy rozšiřovaly učivo chemie (Když je led suchý). V průběhu všech výukových jednotek obdrželi žáci pracovní listy pro záznamy svých pokusů, po většinu času pracovali ve skupinkách a z části sledovali výklad a ukázky lektora či krátké šoty na velkoformátové obrazovce, která také sloužila ke sdílení a porovnávání výsledků žákovských pokusů. Metodicky byly programy vystaveny s důrazem na interakci, spolupráci a učení prožitkem.

Přestože byla tato akce poměrně finančně nákladná, její pozitivní dopady a ohlas tuto náročnost jednoznačně vyvažují. Troufáme si tvrdit, že cíl – popularizace polytechnických oborů mezi žáky byl splněn. Pro učitele se návštěva Edubusu stala kvitovanou vzdělávací lekcí před povinným zavedením robotiky do škol od příštího školního roku.

Akce a události
<< Led 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Další články

PF 2022

Přejeme Vám poklidné svátky a do nového roku pevné zdraví, životní nadhled a souznění s Vašimi blízkými.

číst více