EDUBUS – návštěva mobilní polytechnické laboratoře v 5-ti školách regionu

Ve čtvrtém zářijovém týdnu jsme do našeho regionu pozvali Edubus – pojízdnou laboratoř, aby v pěti dnech zakotvil u pěti škol a v každé uskutečnil tři výukové programy pro žáky 2. stupně a jeden pro pedagogy přírodovědných oborů. Programy vybírali učitelé z bohaté nabídky témat doplňujících učivo fyziky, chemie a informatiky (programování, robotiky). Cílem celé akce bylo popularizovat mezi žáky polytechnické obory pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí a zprostředkovat pedagogům nejnovější výukové pomůcky, metody a poznatky v oboru.

Z přehledu zvolených programů vyplynulo, že největší zájem měly školy o témata robotiky a programování, v rámci kterých pracovali se stavebnicemi Lego SPIKE a Lego WeDo. Tři vybrané programy doplňovaly učivo fyziky o elektrické energii (práce se stavebnicemi Boffin a SAM Labs) a tři zvolené programy rozšiřovaly učivo chemie (Když je led suchý). V průběhu všech výukových jednotek obdrželi žáci pracovní listy pro záznamy svých pokusů, po většinu času pracovali ve skupinkách a z části sledovali výklad a ukázky lektora či krátké šoty na velkoformátové obrazovce, která také sloužila ke sdílení a porovnávání výsledků žákovských pokusů. Metodicky byly programy vystaveny s důrazem na interakci, spolupráci a učení prožitkem.

Přestože byla tato akce poměrně finančně nákladná, její pozitivní dopady a ohlas tuto náročnost jednoznačně vyvažují. Troufáme si tvrdit, že cíl – popularizace polytechnických oborů mezi žáky byl splněn. Pro učitele se návštěva Edubusu stala kvitovanou vzdělávací lekcí před povinným zavedením robotiky do škol od příštího školního roku.

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Další články

PF 2023

Přijměte od nás přání krásných vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku 2023. Sdílejme a inspirujme se navzájem, podporujme mezilidskou

číst více