Co je MAP

Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice II

Jedná se o název projektu, který se primárně zaměřuje na vzdělávání. Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko.  Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. Současnému projektu – MAP II, který začal svou realizaci v listopadu 2018 a potrvá po dobu čtyř let, tedy do října roku 2022, předcházel časově kratší projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech –  MAP I, který ukončil realizaci v prosinci 2017.

Co nás v tomto projektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice II čeká? Po celou dobu realizace budou aktivní pracovní skupiny, jejichž členy tvoří nadšení učitelé a odborníci na témata jako je čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti ke vzdělávání nebo třeba místně zakotvené učení. V posledně jmenované pod vedením místních lídrů a zapálených pedagogů vzniká regionální učebnice, která bude navazovat svým obsahem na školní látku základních škol v oblastech jako je zeměpis, přírodopis, dějepis, společenské vědy apod. Čtenářská a matematická gramotnost se zaměří na hledání nových cest k osvětě, jiných způsobů, jak zaujmout děti v klíčových předmětech a zatraktivnění výuky obou oblastí. Rovné příležitosti ve vzdělávání se věnují mapování dětí a žáků s potřebami podpůrných opatření, přijímání ke vzdělávání nebo například připravenost škol na přijetí dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jsme realizátory projektu, který chce přinést území nejen zajímavá témata přednášek a seminářů pro osvětu veřejnosti, pedagogů a vedení škol. Chceme pomoci vzájemné spolupráci škol, otevřít se více propojení se školami středními, které mají co nabídnout. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se i na vzájemné učení a výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Realizátorem projektu MAP II je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích. Projekt je financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Dokumenty ke stažení

Jednací řád 4.2.2019

Statut ŘV 2019 4.2.2019

Zápis z jednání řídícího výboru 4. 2. 2019

Projektovy zamer_formular

Zápis z jednání řídícího výboru 11.11.2019

Zápis ŘV per rollam 18.12.19/dodatek k zápisu ŘV z 11. 11. 2019

Vyzva_MRR_vyhlaseni 31. 3. 2020

Zápis ŘV 21.5.20 per rollam

Zápis z jednání řídícího výboru 11. 6. 2020

Zápis z jednání řídícího výboru 23.9.2020MAP_Analyticka cast_ver 2.0_23-9-2020_podepsano

Zápis z jednání řídícího výboru 4.12.2020MAP_strategická část_ver 2.0_4-12-2020_podepsano

Zápis z jednání řídícího výboru 24.2.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 24.6.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 29.11.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 14.1.2022

Zápis z jednání řídícího výboru 8.4.2022

Zápis_z_jednání_řídícího_výboru_6.6.2022

 

Zpravodaj

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj_2021_jaro

Zpravodaj_2021_podzim_krouzky_Horice

Elektronicky_casopis 1_2022

Elektronicky_casopis_krouzky_2022-2023

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
30
1
2
Tisková konference k vydání logopedické brožury
31. 08. 2022    
9:00 - 11:00
Na slovíčko s opičkou je název metodické příručky, která provede rodiče malých dětí jednotlivými fázemi vývoje dětské řeči, možnými poruchami a také poskytne návody na [...]
Přehlídka volnočasových organizací - zábavné odpoledne v parku
01. 09. 2022    
14:00 - 17:00
6. ročník přehlídky volnočasových organizací na Hořicku s názvem Nuda? ... neznáme!!! proběhne už tradičně 1. září od 14. hod. v hořických Smetanových sadech. Těšit [...]
Piškvorky - oblastní turnaj
16. 09. 2022    
9:00 - 13:00
Oblastní turnaj ve hře piškvorky pro pětičlenné týmy ze základních škol a studenty nižšího stupně osmiletého gymnázia (v ORP Hořice). bude se hrát na odvety, [...]
ÚDiF - Úžasné divadlo fyziky
19. 09. 2022 - 22. 09. 2022    
0:00
Pouze pro nahlášené školy! Zábavná fyzikální vystoupení, která doplňují výuku a motivují žáky k zájmu o fyziku a fyzikální jevy.  Představení nemají jen pobavit. Jde [...]
Tisková konference a křest nové regionální učebnice Podchlumí
26. 09. 2022    
16:00 - 17:00
Srdečně zveme na křest publikace „PODCHLUMÍ regionální učebnice nejen pro základní školy“ jež vznikla z projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009095) [...]
Setkání s logopedkou Šárkou Jankovskou
29. 09. 2022    
15:30 - 17:00
Témata: včasné odhalení poruch řeči představení logopedické brožury pro rodiče - Na slovíčko s opičkou Zveme všechny rodiče malých dětí i pedagogy na společné setkání [...]
Events on 31. 08. 2022
Events on 16. 09. 2022
Piškvorky - oblastní turnaj
16 Zář 22
#_TOWN
Events on 19. 09. 2022
Events on 29. 09. 2022