Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I. (děti 0 – 10 let)

Datum: 14. 09. 2021
Čas: 14:00 - 19:00
Místo: Divadelní sál MěÚ Hořice

LEKTOR: PhDr. Andrej DRBOHLAV

Akreditovaný seminář pro pedagogy ZŠ i MŠ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte.

Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? Jaká je četnost raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi pracovat ve školním prostředí?

Přehled témat výuky:
1. Rané projevy poruch biorytmu a neklidného chování. Rané neurobiologické deficity jako například RMD (Rhytmic movement disorder), projevy, klinické posouzení, přístup a terapie.
2. Poruchy vztahové vazby, reaktivita na odmítnutí, dopady nestálých vztahů a vazeb na případný rozvoj raných poruch emocí a nevhodných projevů chování ve školním prostředí.
3. Pozitivní a negativní dopady stresu, strachu, pochvaly, trestu, porozumění, konfliktu a prohry na rozvoj seberegulačních vlastností dítěte (obranné mechanizmy). Základní analýza osobnosti dítěte ve školním prostředí  v zátěžových situacích.
4. Sociální učení, bio-psycho-sociální deprivace, agresivní rodinné prostředí jako příčiny raných forem poruch chování.
5. Rané projevy a subtypy hyperkinetických poruch (ADHD-I; ADHD-H; ADHD-C).
6. Základní formy depistáže, klinického posouzení a terapie raných poruch.
7. Syndrom opozičního vzdoru – četnost a příčiny.
8. Rané symptomy Intermitentní explozivní poruchy – nekontrolovatelně výbušného chování.
9. Úzkostná a depresivní reaktivita, poruchy vztahu se sourozenci.
10. Výchovné role, výchovné přístupy a jejich možné důsledky (hyperprotektivita, direktivní přístup, avoidantní přístup, hypertolerantní přístup, atp.).
11. Rané poruchy chování do věku 10 let, predelikvence, agresivní formy sociální interakce, první projevy socializovaných a nesocializovaných poruch chování, šikana v dětském věku (projevy a následky).

Kapacita semináře je omezena. Vaše přihláška je závazná, pokud se semináře nebudete moci zúčastnit, najděte za sebe zástup nebo nám dejte včas vědět. Umožníte tak účast náhradníkům a pomůžete nám udržet ekonomickou efektivitu našich akcí. Děkujeme.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST NA TOMTO SEMINÁŘI SE PŘIHLASTE DO 7.9.2021 ZDE

VSTUP VOLNÝ

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
30
1
2
Tisková konference k vydání logopedické brožury
31. 08. 2022    
9:00 - 11:00
Na slovíčko s opičkou je název metodické příručky, která provede rodiče malých dětí jednotlivými fázemi vývoje dětské řeči, možnými poruchami a také poskytne návody na [...]
Přehlídka volnočasových organizací - zábavné odpoledne v parku
01. 09. 2022    
14:00 - 17:00
6. ročník přehlídky volnočasových organizací na Hořicku s názvem Nuda? ... neznáme!!! proběhne už tradičně 1. září od 14. hod. v hořických Smetanových sadech. Těšit [...]
Piškvorky - oblastní turnaj
16. 09. 2022    
9:00 - 13:00
Oblastní turnaj ve hře piškvorky pro pětičlenné týmy ze základních škol a studenty nižšího stupně osmiletého gymnázia (v ORP Hořice). bude se hrát na odvety, [...]
ÚDiF - Úžasné divadlo fyziky
19. 09. 2022 - 22. 09. 2022    
0:00
Pouze pro nahlášené školy! Zábavná fyzikální vystoupení, která doplňují výuku a motivují žáky k zájmu o fyziku a fyzikální jevy.  Představení nemají jen pobavit. Jde [...]
Tisková konference a křest nové regionální učebnice Podchlumí
26. 09. 2022    
16:00 - 17:00
Srdečně zveme na křest publikace „PODCHLUMÍ regionální učebnice nejen pro základní školy“ jež vznikla z projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009095) [...]
Setkání s logopedkou Šárkou Jankovskou
29. 09. 2022    
15:30 - 17:00
Témata: včasné odhalení poruch řeči představení logopedické brožury pro rodiče - Na slovíčko s opičkou Zveme všechny rodiče malých dětí i pedagogy na společné setkání [...]
Events on 31. 08. 2022
Events on 16. 09. 2022
Piškvorky - oblastní turnaj
16 Zář 22
#_TOWN
Events on 19. 09. 2022
Events on 29. 09. 2022