Jak řeší nouzový stav ředitelé základních škol v Hořicích?

Jak řešíme nouzový stav? Odpovídají ředitelé základních škol

OHLASY – Mimořádná situace ohledně pandemie koronaviru a následná preventivní opatření vlády ČR citelně zasáhly do života nejen organizátorům akcí, ale i žákům, studentům, pedagogům a mnohým rodičům. Ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření onemocnění COVID-19 ve školách zakázalo osobní přítomnost všech žáků. Školy však mohou mít na své žáky různé požadavky. Jak situaci vnímají a řeší ředitelé? Položili jsme jim pár otázek.

·       Jakou formu domácí výuky vaše škola zvolila?

·       Jak to funguje v praxi?

·       Jaký by rodiče doma měli nastavit režim a jak se s dětmi učit?

·       Máte od žáků zpětnou vazbu?

·       Jak moc jsou zadáváním úkolů zatížení kantoři?

Mgr. Jan Sezima, ředitel ZŠ a MŠ Na Daliborce:

Domácí výuka: V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví jsme podobně jako řada dalších institucí zmobilizovali síly a připravili pro žáky jednotný koncept domácí výuky. Vzhledem k tomu, že na celém prvním stupni již několikátým rokem pilotujeme ucelenou řadu multimediálních učebnic Nová Škola a úzce spolupracujeme s jejich tvůrcem panem Milošem Novotným, přechod na online výuku nás nezaskočil. Nakladatelství Nová škola kromě otevřené žákovské licence pro všechny žáky poskytlo také spoustu videí a každodenní online vysílání.

A nezahálíme ani na druhém stupni naší školy. Proškolujeme pedagogy v aplikaci Microsoft Teams, která by měla sloužit jako jednotná komunikační platforma mezi učitelem, rodiči a žáky.

 

Praxe: Prvostupňové třídní učitelky stanovily konzultační hodiny, na kterých zhodnotí pokroky žáků a konzultují je s rodiči online. Jsou jakýmisi průvodci metodickými materiály a informacemi, které nabízí MŠMT, nakladatelství Nová škola a další vzdělávací instituce.

Rodičům žáků druhého stupně jsme nabídli účastnit se videokonferencí a sdílet svoje postřehy a náměty na jedné z nejpopulárnějších komunikačních platforem, která nabízí chaty, schůzky, videohovory, spolupráci, sdílení dat a dokonalou zpětnou vazbu včetně kontroly zadaných domácích úkolů a testů na jednom místě.

 

Režim nastavený rodiči: Ze všeho nejdůležitější je zachovat klid, když něco hned nepůjde. Neexistuje univerzální recept na režim domácího vzdělávání. To, co vyhovuje jednomu, druhému zase ne. Pokládáme za důležité, aby děti plnily úkoly po malých částech, a to pravidelně, např. dopoledne, aby pak pro ně nebyl návrat ke školní práci překvapením. Chceme, aby rodiče i naši žáci věděli, že jsme jim v konzultačních hodinách nebo po individuální dohodě k dispozici, poradíme jim a pomůžeme.

 

Zpětná vazba: Vážíme si spolupráce rodičů i zpětné vazby, kterou nám poskytují. Snažíme se hledat společnou cestu, jak v tomto nesnadném čase společně děti vzdělávat. I pro nás je tato situace obdobím nejistoty a otázek, ale díky spolupráci s řediteli dalších základních a středních škol ve městě hledáme řešení a odpovědi na tyto otázky nacházíme snadněji.

 

Zatížení kantorů: Snažíme se být empatičtí a nepřetěžovat žáky a jejich rodiče učivem. Látku konzultujeme a jsme připraveni rodičům odpovědět na jakékoliv dotazy na našem školním informačním kanálu (elektronická žákovská knížka). Ano, přechod na distanční vzdělávání přinesl učitelům více práce, pevně ale věřím, že se nám nabyté znalosti a dovednosti v budoucnu hodí a přispějí k ICT gramotnosti pedagogů. Svět se mění a my s ním.

Dovolte mi poděkovat pedagogům naší školy za to, jak zodpovědně svoji novou roli zvládají, rodičům a žákům za trpělivost a spolupráci a v neposlední řadě vedení města a nadřízeným orgánům za konzultace a koordinaci vzdělávání.

 

Mgr. Roman Chalupa, ředitel ZŠ Na Habru:

Domácí výuka: Komunikujeme s dětmi a rodiči přes mail, facebook, messenger apod.  Většina učitelů stihla zadat dětem nějakou práci ještě v úterý 10. března.

 

Praxe: Úkoly jsou posílány přes třídního učitele, kromě práce s textem, učebnicí, doplňování cvičení v pracovních sešitech, také online cvičení (opakování gramatiky a slovní zásoby, násobilky,…), výpisky, projekty. Průběžně posíláme rodičům klíče ke cvičením a hodnotíme projekty, doporučujeme dětem na co podívat (výuková videa, filmy v cizím jazyce,…). Učitelé jsou v neustálém kontaktu, buď na emailu, telefonu, nebo na společném chatu. Také mají videokonference, kde dětem radí s úkoly, ve kterých si nevědí rady, ale také se baví o tom, jaký měly den a co je u nich nového. Žáci vypracovávají odpovědi na zadané úkoly a posílají odpovědi učitelům, u jiných úkolů posílají učitelé dětem např. druhý den klíč a správné odpovědi.

 

Režim nastavený rodiči: To se špatně hodnotí, protože některý žák je doma sám, jiný s rodiči, další třeba u babičky a dědy. Důležitá je pravidelnost a bavení se o úkolech s dětmi, nebát se požádat o pomoc učitele, spolužáky apod.

 

Zpětná vazba: Ano, většina žáků posílá úkoly, radí se s učiteli atd. Samozřejmě se to různí podle věku. Zde musíme děti velmi pochválit, většina to nebere jako prázdniny a velmi zodpovědně pracují.

 

Zatížení kantorů: Co máme, jako vedení, zprávy od učitelů, tak tato forma zabere většině učitelů minimálně celou pracovní dobu, popř. i více. Je to náročnější, než učit ve škole.

 

PaedDr. Kamil Vávra, ředitel ZŠ Hořice, Komenského:

Domácí výuka: Nemůžeme formu domácí výuky zvolit jednotně pro celou školu z několika důvodů. Žáci prvního stupně zatím neprošli ani základním kurzem informatiky (dle ŠVP až od 5. ročníku). Proto zadávání domácí práce žákům probíhá prostřednictvím e-mailu jejich rodičů.

 

Praxe: Žáci druhého stupně a páté třídy by měli využívat prostředí Office 365, který vlastně máme už od listopadu loňského roku. Žáci obdrželi přístupová hesla a v prostředí teams 365 komunikují s třídními učiteli nebo vyučujícími. Tento systém se nám osvědčil. Vyučující jsou skvělí. Fungují chaty, kde děti mají možnost zpětné vazby.

 

Režim nastavený rodiči: Je třeba si uvědomit, že není dobré žáky přetěžovat, zejména v kontextu se zaměstnáním rodičů. Řada rodičů je sice doma, ale vykonávají práci formou „Home office“, a proto je třeba jim umožnit tuto práci nerušeně vykonávat. Někteří rodiče vykonávají profesi  v tzv. „první linii“ a logicky nemají za této situace příliš volného času. Žáci by tedy měli pokračovat ve výuce hlavních předmětů, opakovat učivo i prostřednictvím doporučených portálů a některá cvičení vypracovat písemně do pracovních sešitů nebo sešitů na školní a domácí přípravu. Určitě se nejedná o domácí práci v předmětech výchovného charakteru.

 

Zatížení kantorů: Všichni vyučující pracují doma na  „Dohodu o výkonu práce z domova“, která  je vytvořena s dikcí §317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci mají v této dohodě nejenom podmínky výkonu práce z domova, ale i stanovená pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Věříme, že společnou týmovou součinností tuto nelehkou práci zvládneme a v souvislosti s ní najdeme nejednu elegantní možnost k řešení nastalé nečekané situace.  

 
Děkujeme za poskytnutí článku městu Hořice!
https://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id=15075&n=jak-resime-nouzovy-stav-odpovidaji-reditele-zakladnich-skol&fbclid=IwAR2oSwt8yTKakPWD2T0eJGIvPTVfHZy9np6GiBkL98JsD8VKQ4ut2VPOG94
Akce a události
<< Říj 2021 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Další články